Dwa biblijne fundamenty postu

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem postu czy nie, istnieją dwa biblijne fundamenty postu, o których powinieneś pamiętać. Te fundamenty pomogą ci zrozumieć znaczenie postu i co możesz zrobić, by stał się on częścią twojego życia.

Post Abrahama

Podczas życia Abrahama jego rodzina przeszła przez wiele wstrząsów. Jednym z największych wyzwań było zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa i ochrony. Rodzina stanęła również w obliczu kilku krytycznych pytań dotyczących przestrzegania przymierza.

Bóg powołał Abrahama do przymierza wiernej służby. Abraham ufał Bogu, że zapewni byt jego rodzinie. Polegał na Bożym przewodnictwie, które miało mu pomóc w wypełnieniu życiowej misji. Skorzystał również z ochrony prawnej, aby zabezpieczyć swoją własność.

Rodzina Abrahama stała się w końcu bardzo zamożna. Narracje patriarchalne wielokrotnie wspominają o wielkim bogactwie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bogactwo to pochodziło z połączenia srebra i złota. Było ono również powiększone przez napływ sług, zwierząt oraz złota i srebra z królestwa faraona.

Rodzina Abrahama musiałaby być wykształcona, zaopiekowana i mieć osobiste relacje. Wymagałoby to ogromnej ilości pracy. Rodzina musiałaby również znaleźć sposób na zarabianie na życie.

Abraham postanowił zmienić świat poprzez swoje wysiłki. Zrobił to, podążając za słowem Boga i pokładając zaufanie w jego przywództwie. W rezultacie Abraham stał się sławny. W końcu Bóg pobłogosławi jego potomków i uczyni z nich naród.

Abraham był również przedsiębiorcą. Odziedziczył spadek po swoim ojcu, Jakubie, i stał się bardzo bogaty. Sprowadził swoją rodzinę do Egiptu, gdzie zdobył srebro i złoto. Miał też dużą rodzinę. Obawiał się, że Egipcjanie zabiją go, aby zdobyć żonę.

Abraham przyprowadził również Sarę do Egiptu. Faraon był bardzo zainteresowany Sarą. Zwrócił ją Abrahamowi. Była ona w ciąży. Jednak żona faraona, Sara, również zaszła w ciążę. Była to pierwsza z wielu sytuacji, w których Abraham musiał wybierać między rodziną a swoim majątkiem.

Rodzina Abrahama jest dobrym przykładem rodziny opartej na wierze. Walczyli o zapewnienie bytu swoim dzieciom i o zachowanie wierności Bogu. Stawiali też czoła licznym wstrząsom społecznym i ekonomicznym. W rezultacie zostali zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania. Bóg obdarzył ich jednak cierpliwością i długoterminową perspektywą.

Post Mojżesza

W całej Biblii jest ponad 70 odniesień do postu. Jest on stosowany z wielu powodów, ale często jest związany z szukaniem ochrony, wybawienia i uzdrowienia. Jest on również używany jako duchowe narzędzie do uzyskania objawienia od Boga.

Wśród biblijnych postów są trzy pełne posty, które są wymienione. Pierwszy post jest wymieniony w Deut 9:9 i jest to pierwszy post czterdziestodniowy. Był on znakiem pokory, skruchy i szukania Bożego przebaczenia.

Drugi post jest wspomniany w 2 Księdze Samuela 12 i był to post Dawida, aby szukać uzdrowienia dziecka, które było chore. Służył on jako przypomnienie, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia i udzieli Dawidowi łaski w czasie jego potrzeby. Post ten był również ważny dla pojednania Dawida z Bogiem.

Trzeci i ostatni post jest wspomniany w Ezdrasza 10:6 i jest to również post żałobny. Post ten miał na celu opłakiwanie grzechów ludu, który powrócił do Izraela po wygnaniu. Nie obejmował on jedzenia, a jedynie wodę.

Biblia mówi, że post był również sposobem, w jaki Izraelici okazywali swoje oddanie Bogu. Naród izraelski często uciskał swój własny naród i robił bożki. Odwracali się też od Bożych poleceń.

Mojżesz pościł przez czterdzieści dni na górze Synaj. Pan dał mu przykazania na kamiennych tablicach. W czasie postu nie pił wody i nie spożywał pokarmów. Podczas postu Pan objawił również swoją wolę Mojżeszowi. Powiedział też Mojżeszowi, że lud stał się skorumpowany. Wtedy Mojżesz zszedł do ludu, a oni poprosili go o modlitwę do Pana.

Mojżesz pościł również trzeciego dnia i pierwszego dnia po powrocie z góry Synaj. Bał się wrócić do zgromadzenia, które zostało sprowadzone na manowce przez złotego cielca. Ale Pan odpowiedział na jego modlitwę.

Post służył również Izraelitom jako sposób na okazanie ich oddania Bogu. Podczas postu Izraelici prosili Mojżesza, aby zbliżył się do Pana.

Post Saula

W całej Biblii post jest częstym zjawiskiem, ale nie zawsze jest związany z jedzeniem. Czasami jest to po prostu sposób na uzyskanie Bożej pomocy, gdy ktoś, na kim ci zależy, jest chory. Zazwyczaj post polega na powstrzymywaniu się od jedzenia lub wody przez określony czas.

Oprócz powszechnego użycia postu, Biblia Hebrajska zawiera wiele wątków ascetycznych związanych z zależnością od Boga. Jest to szczególnie widoczne w Starym Testamencie, gdzie post jest często związany z tragicznymi wydarzeniami. Świadczy on również o poparciu Boga dla konkretnych posłańców.

OT używa postu, aby podkreślić rolę Boga jako dawcy i podtrzymującego. Czterdziestodniowe posty Mojżesza i Eliasza są prototypami tego typu ascetycznego zachowania.

Koncepcja „żywej duszy” ma również implikacje dla postu. Odzwierciedla ona fakt, że ludzie są czymś więcej niż istotami materialnymi. Są również częścią sieci życia natury. W związku z tym, pierwotną rolą człowieka było bycie panem stworzenia.

Chociaż Biblia Hebrajska nie używa postu do opisania procesu powstrzymywania się od jedzenia lub wody, jest kilka fragmentów, które używają postu w bardziej specyficzny sposób. Ważne jest, aby zauważyć, że te fragmenty nie wyjaśniają postu w żaden szczegół.

Pierwszy rozdział Księgi Daniela zawiera bardziej wyczerpujące omówienie koncepcji „żywej duszy”. Jest to metafora zdolności człowieka do życia bez jedzenia. Odzwierciedla również ideę, że ciało jest z natury niezgodne z życiem.

Inne fragmenty omawiają korzyści płynące z postu. Obejmują one cud czterdziestodniowego postu Mojżesza na górze Synaj oraz cud powrotu Eliasza na górę Bożą w Horebie na mocy nadprzyrodzonego posiłku.

Biblia wspomina również o innych formach postu, takich jak post o sokach czy powstrzymywanie się od pokarmów, które mają zły smak. Nie zawsze są one udokumentowane. Warto jednak wziąć je pod uwagę. Dotyczy to zwłaszcza ślubu nazireatu, czyli dożywotniego ślubowania zdyscyplinowanego życia przed Bogiem. Warto też zauważyć, że post nie zawsze kojarzy się z jedzeniem.

Izajasza 58 post

Izajasza 58 rowki postne nie polegają na powstrzymywaniu się od jedzenia, ale na podnoszeniu innych z Bożą miłością w działaniu. Ofiarne dawanie, które z tego wynika, zostanie zrozumiane i będzie przyjęte. Zachowanie praw Izajasza zaowocuje boską siłą i prowadzeniem.

Podczas babilońskiego podboju Jerozolimy przestrzegano czterech postów. Upamiętniały one różne etapy podboju. Posty te były poszczone przez pobożnych Żydów. Posty były przestrzegane w dziewiątym i dziesiątym dniu miesiąca. Post dziewiątego dnia znany jest jako Jom Kippur. Jest to dzień pokuty. Podczas Tysiącletniego Królestwa, ziemia Izraela zostanie odbudowana. W Nowym Testamencie nacisk kładziony jest na wolność od grzechu i służenie innym.

Post, który podoba się Bogu, jest z serca. Post, który jest wykonywany z miłości do innych, spowoduje, że Bóg będzie odpowiadał na modlitwy i przyznawał prośby. Pan udzieli również odwagi i uzdrowienia. Jeśli post jest wykonywany prawidłowo, wyzwoli cię z niewoli.

Izajasza 58 rowki postne dotyczą zdjęcia jarzma, które jest na nas ciężkie. Pan chce, abyśmy uporali się z naszymi ciężkimi ciężarami i wyprowadzili z domu ubogich i uciśnionych.

Oprócz zdjęcia jarzma, Bóg chce, abyśmy podnieśli nasz głos. On odpowie nam w sposób odpowiedni do naszych okoliczności. Niezależnie od tego, czy stoimy w obliczu sporu, depresji, czy zamieszania, musimy szukać Bożej pomocy.

Groty postu Izajasza 58 mówią nam również, że Bóg odpowie na nasze modlitwy. Niezależnie od tego, czy nasza modlitwa dotyczy przyjaciela, członka rodziny czy innej osoby, Bóg odpowie nam na nią. Możemy również modlić się o to, aby Pan pokazał nam, jak możemy pomóc innym. Pan obiecuje również nagrodzić tych, którzy pracują, aby utrzymać pokój i przygotować Syjon.

Post w Biblii może również pomóc nam zrozumieć trudne fragmenty. Wiele komentarzy do Izajasza 58 opisuje post jako sposób na usunięcie więzów niewoli i uwolnienie innych. Bóg udzieli nam również potrzebnych finansów. Ponadto, post pomaga nam skupić się na rzeczach duchowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *