Litania do Matki Bożej Bliskiej

Na całym świecie litania do bliskiej nam Matki Bożej jest szczególnym nabożeństwem. W wierze prawosławnej jest to modlitwa do Matki Bożej, której objawienia świadczą o darze proroctwa, jakim nas obdarzyła. Dzięki jej objawieniom otrzymaliśmy łaskę oglądania jej twarzy i rąk. Otrzymaliśmy również łaskę przyjęcia tego, co Ona przyjęła, i widzenia Jej oczami.

Święty Boże, który spoczywasz wśród świętych

Wśród wielu form Litanii do Świętych jest Litania do Najświętszej Dziewicy. Litania do Najświętszej Dziewicy znana jest również jako Litania Loretańska. Jest to starożytna modlitwa, która pochodzi z około 1150 – 1200 roku.

Najświętsza Dziewica jest Matką Boga. Jest także mieszkaniem Ducha Świętego. Jej imię to Immaculata, co oznacza „miejsce zamieszkania” lub „monstrancja”.

W pierwszych latach życia Jezusa, został On powierzony Maryi. Maryja była doskonałym naczyniem dla Ducha Świętego. Karmiła i wspierała Boga, była filarem prawdziwej wiary. Podczas Wcielenia Jezus siedział na Jej kolanach. Jest też nazywana Siedzibą Mądrości, ze względu na swój ludzki tron.

Maryja jest czcigodnym skarbem wszechświata. Jest najpotężniejszym naczyniem Ducha Świętego. Ona jest doskonałą lampą dla Boga. Ona wygania demony z nieba i przyjmuje do nieba upadły rodzaj ludzki. Jej adoracja Trójcy Przenajświętszej sprawia, że niebo się raduje.

Najświętsza Dziewica była również znana jako Święta Dziewica Dziewic. Była przywoływana trzykrotnie. W Jej imię Trójca Święta wzywa Trzech Świętych Aniołów: Gabriela, Rafała i Michała, jako świętych archaniołów. Maryja powoływała się również na siebie.

Maryja jest również przywoływana w Litanii do Świętych jako Święta Matka Boga. Ona jest źródłem wszelkich łask. Karmiła i wspierała Boga, adorowała Trójcę Przenajświętszą, wypędzała demony.

Błogosławione oczy, które widziały to, co ty widziałeś

Po tym, jak przez ostatnie kilka tygodni byłem w schronisku, nadszedł czas, aby powrócić do dobrych rzeczy. Więc jaki jest lepszy sposób na to niż recytowanie wszechmogącego z pamięci? Na szczęście jest mnóstwo książek, z których można wybierać. Po całym dniu rozpusty udało mi się znaleźć na właściwej drodze i w odpowiednim nastroju. Nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie bandy. To dobra rzecz, ponieważ najlepsza forma interakcji społecznych jest często najgorsza.

Miałem szczęście, że wpadłem na kilku przyjaciół, którzy byli bardziej niż chętni, aby opowiedzieć mi o swoich ciekawostkach. To właśnie tam dowiedziałem się kilku rzeczy, między innymi tej, która nurtuje mnie od kilku tygodni. Oszczędzę wam szczegółów. To najważniejsza i najistotniejsza lekcja, jaką dziś otrzymałam i być może najcenniejsza, jaką kiedykolwiek będę miała. Poza tym, chowanie się w kącie nie jest dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że w przyszłości weźmiesz pod uwagę moje słowa mądrości. To największa lekcja, jaką kiedykolwiek otrzymałem, a nauczenie się jej w całości zajmie mi trochę czasu. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się moją nowo znalezioną wiedzą z moimi przyjaciółmi i sąsiadami. Może nawet założę własną firmę.

Błogosławione ramiona, które objęły to, co ty objęłaś

Wśród tłumów, ole cypher of yours truly może być godnym przeciwnikiem, i w wielkim planie rzeczy, jest, a przynajmniej był przed slapdash overhaul. Więc o co chodzi z tym jedynym w swoim rodzaju i gdzie jest reszta rodziny? W końcu zajmujesz się kształceniem kolejnych pokoleń duchownych i panów, eee, pań. Poza tym musisz wiedzieć, czym i gdzie ich karmić. Więc, jakie są najlepsze sposoby, aby zachęcić ich do przyjścia i wstąpienia w szeregi? Możesz to zrobić za pomocą dobrze wykonanego planu strategicznego oraz jasnego i zwięzłego planu. Dobrym początkiem jest edukowanie ich w zakresie prawdziwych, bezstronnych informacji o tym, co dzieje się w kościele i w ich młodzieńczym życiu.

Objawienia maryjne świadczą o darze proroctwa Maryi

Na przestrzeni lat odnotowano różne objawienia Najświętszej Maryi Panny. Objawienia te były przedmiotem dyskusji, zwłaszcza z powodu ich twierdzenia, że są „cudem cudów”. Prawda jest taka, że choć niektóre objawienia zostały zatwierdzone przez władze kościelne, inne nie. Posiadanie odpowiednich informacji, aby dokonać rozsądnego osądu, jest jednak niezbędne.

Wielu świętych pomyliło się w interpretacji objawień. Na przykład objawienie na Rue du Bac spowodowało powstanie definicji Niepokalanego Poczęcia. W rzeczywistości było to pierwsze objawienie, które tego dokonało.

Należy również zauważyć, że objawienie słońca nie było jedynym, którego świadkami byli starożytni. Stary Testament zawiera relacje o objawieniach anielskich. Objawienie słońca było jednak najdrobniejszym z wielu objawień, które zostały odnotowane.

Do najbardziej imponujących objawień Najświętszej Maryi Panny należą objawienia w Heroldsbach w Niemczech i w Garabandal w Hiszpanii. Objawienia te zostały zgłoszone przez ponad 10.000 naocznych świadków odpowiednio w 1949 i 1961 roku.

Objawienie słońca zbiegło się również z ważnym wydarzeniem w Kościele. Uważa się, że Cud Słońca jest wypełnieniem biblijnego proroctwa Jana. Objawienie słońca wyznacza również przemianę w papiestwie.

W przeciwieństwie do objawienia słońca, objawienie księżyca nie jest takie samo. Mimo to objawienie księżyca jest nadal ważnym wydarzeniem w Kościele.

Śpiewa się hymny na pożegnanie (Apolytikia) i Kontakion dnia

Podczas Nieszporów i innych Służb Bożych śpiewa się hymny na pożegnanie i Kontakion dnia do Matki Bożej. Te hymny są używane jako apologetyka w obronie wiary chrześcijańskiej.

Hymn Akathistos to dwudziestoczterostanowy hymn, który śpiewany jest w każdy piątek Wielkiego Postu. Jest on poświęcony Maryi Pannie Theotokos i dzieli się na cztery części.

Hymny apologetyczne składają się z fragmentu Listu do Hebrajczyków, wersetu z Ewangelii oraz fragmentu Pisma Świętego. Po nich następuje Kontakion dnia, który jest poetyckim kazaniem.

Kontakion oparty jest na Odzie o Zaśnięciu, która porównuje cud narodzin z Dziewicy do przejścia Maryi do następnego życia. Kontakion jest śpiewany w większości godzin dnia.

Diakon to pierwszy porządek kapłaństwa. Diakoni służą jako asystenci prezbitera i spowiednika. Pomagają w modlitwach i udzielają Komunii Świętej. Są też jedynymi przedstawicielami aniołów.

Oficjum Orthros (Utrenya) to seria stopniowych antyfon, zaczerpniętych z piętnastu psalmów, które czczą Trójcę Świętą. Śpiewa się je przed czytaniem Ewangelii w Oficjum porannym i wieczornym.

Opat jest ojcem duchowym wspólnoty monastycznej. Jest on mianowany przez biskupa i nadzoruje wspólnotę. Diakonisa jest pobożną świecką kobietą. Jest opiekunką i pracownikiem charytatywnym.

Symbolika

Symbolika w Litanii do Matki Bożej bliskiej nam często znajduje się w tekście i obrazach modlitwy. Ogólnie rzecz biorąc, litania to modlitwa skierowana do Boga, zwykle poświęcona konkretnej uroczystości liturgicznej. Ma charakter modlitwy wstawienniczej. Może być również modlitwą skierowaną do innych osób. W tym przypadku tymi innymi osobami może być Bóg lub inni święci.

Jednym z przykładów symboliki w Litanii do Matki Bożej bliskiej nam jest symbol wieży Dawidowej. Symbol ten symbolizuje dziewictwo Maryi i Jej ochronę dla innych. Ponadto symbolizuje Jej duchową wielkość.

Innym przykładem symboliki w Litanii do Matki Bożej bliskiej nam jest Słońce Sprawiedliwości. Symbol ten jest również częścią symbolu Wieży Dawida. Słońce Sprawiedliwości jest symbolem doskonałości Boga. Reprezentuje ono również Jezusa Chrystusa. Słońce Sprawiedliwości reprezentuje również zwycięstwo Jezusa nad grobem.

Trzecim przykładem symboliki w Litanii do bliskiej nam Matki Bożej jest Wieża z kości słoniowej. Symbol ten znajduje się w Pieśni nad Pieśniami. Wieża z kości słoniowej symbolizuje męstwo i wielkość duchową Maryi. Symbolizuje również Jej cnotliwe życie i rolę matki. Symbolizuje również jej piękno jako panny młodej.

Innym przykładem symboliki w Litanii do Matki Bożej bliskiej nam jest monstrancja. Jest ona symbolem czystości i poznania siebie. Monstrancja jest naczyniem duchowym i powinna być oddawana jako narzędzie Ducha Świętego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *