Modlitwa Jezusowa – wymóg dla wszystkich modlitw

Kiedykolwiek się modlimy, powinniśmy być pewni, że włączamy Modlitwę Jezusową. Ma ona bardzo prosty cel i ma być codziennym nawykiem. W rzeczywistości jest ona wymogiem całej modlitwy. Czyni człowieka sługą Boga i chroni umysł przed wszelkiego rodzaju rozproszeniami.

Pokora jest warunkiem wstępnym wszelkiej modlitwy

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym chrześcijaninem, czy dopiero zaczynasz, pokora jest warunkiem wstępnym wszelkiej modlitwy. Bez niej twoje życie modlitewne jest jałowe.

Pokora jest cechą Boga. Jest pierwszym atrybutem Chrystusowej religii. Jej znaczenie w systemie religii Jezusa jest nie do przecenienia. Jest też jedną z najbardziej wyróżniających się cech charakteru Jezusa.

Pokora jest cnotą, która pozwala ci skupić się na dobru innych. Staniesz się bardziej skłonny do poświęcenia własnych potrzeb i pragnień dla dobra innych. Pokora pozwala ci również znaleźć wartość w aprobacie innych. W ten sposób pokora pomaga ci stać się bardziej zadowolonym z dróg Boga.

Jeśli jesteś chrześcijaninem, to pokora jest pierwszą i najważniejszą cechą charakteru, do której powinieneś dążyć. Droga do pokory może być pełna wyzwań. Ale jeśli jesteś gotów podążać za Bożym planem, odkryjesz, że nagrody są wspaniałe.

Aby stać się pokorną osobą, musisz najpierw oczyścić swoje pragnienia. Konkretnie, musisz rozpoznać swoje własne egoistyczne pragnienia i uznać, że Bóg jest miłością. Następnie musisz pozwolić Bogu na przekształcenie tych pragnień. To uwolni cię od subtelnych skłonności do egoizmu. Kiedy już przekształcisz swoje pragnienia, wtedy będziesz miał prawdziwą pokorę.

Litania do pokory jest potężną modlitwą, która zaprasza cię do praktycznego zrozumienia pokory. Modlitwa przypisywana jest Rafaelowi kardynałowi Merry del Val, kardynałowi sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej za czasów papieża św. Piusa X. Po raz pierwszy została opublikowana w Podręczniku modlitw.

Pokora nie jest pojedynczym pojęciem, ale raczej jest to stan umysłu. Jest to cecha, która jest obecna w każdej części życia człowieka. Wyjaśnia myślenie, zbliża modlącą się duszę do Boga i uwalnia człowieka od zarozumiałości.

Chroni intelekt przed rozproszeniem

Niezależnie od tego, czy praktykujesz Modlitwę Jezusową, czy nie, jest jedna rzecz, którą musisz zrobić. A jest nią uznanie, że jesteś grzesznikiem. Kiedy już uznasz, że jesteś grzesznikiem, będziesz musiał zwrócić swoją uwagę na modlitwę do Boga o przebaczenie. Możesz również nauczyć się rozpoznawać swoje pokraczne myśli. Nie będziesz w stanie rozwijać się w świętości, jeśli utkniesz w ciągłym cyklu negatywnych myśli.

Modlitwa Jezusowa jest dobrym przykładem psałterza. Możesz usłyszeć grę psałterii, jeśli odtwarzasz muzykę Brodsky Quartet. Ten utwór jest oparty na Modlitwie Jezusowej. Możesz posłuchać tej piosenki odwiedzając stronę Brodsky Quartet. Możesz również zobaczyć listę zasobów, aby dowiedzieć się więcej o Modlitwie Jezusowej.

Najlepszą częścią Modlitwy Jezusowej jest to, że nie musisz być mnichem lub członkiem kleru, aby czerpać z niej korzyści. Każdy może nauczyć się wykonywać Modlitwę Jezusową. W rzeczywistości, możesz nawet użyć jej do pomocy w medytacji.

Modlitwa Jezusowa ma również inną nazwę, którą jest Modlitwa Serca. Jest to ta sama modlitwa, ale z naciskiem na znaczenie. Kiedy modlisz się Modlitwą Serca, modlisz się również Modlitwą Jezusową. Modlitwa ta ma również alternatywną nazwę, którą jest piosenka „Modlitwa serca” Brodsky Quartet.

Jest to jeden z najlepszych przykładów prostego, ale skutecznego, antidotum na namiętności. W rzeczywistości stał się on tak banalny, że znalazł się w filmie. Jest to jeden z centralnych wątków powieści Jeffreya Eugenidesa „The Marriage Plot”.

Czyni człowieka sługą Boga

Wśród wielu rzeczy, których Nowy Testament uczy o Jezusie, jest Jego służebne serce. Jest to serce, które jest oddane woli Bożej.

W modlitwie Jezusa widzimy stopień Jego zależności od Ojca. On nalega, aby modlić się z głębi swego serca, i nalega, abyśmy modlili się do Ojca w tajemnicy. Nalega również, abyśmy modlili się do niego za prześladowców, za naszą wiarę, za naszych wrogów i o nawrócenie naszych serc.

Ewangelia św. Łukasza również to podkreśla. Mówi nam, że Jezus podczas Męki modlił się przed planem miłości Ojca. I mówi nam, że Jezus modlił się do Ojca na górze. Ta modlitwa jest częścią liturgii Kościoła.

Nowy Testament uczy również, że Bóg ustanowił nas swoimi sługami. Musimy zatem być ulegli wobec władz rządzących. Jeśli będziemy się im sprzeciwiać, poniesiemy sąd Boży. Musimy również uważać, aby używać naszej wolności dla dobra, a nie dla zła.

Nowy Testament uczy nas, że Jezus był kuszony przez szatana. Był też fałszywie oskarżany przez ludzi. Został odrzucony przez swój własny naród i musiał nauczyć się posłuszeństwa wobec Ojca. Musiał stać się we wszystkim podobny do swoich braci. Musiał być uczyniony miłosiernym arcykapłanem i musiał być przebłaganiem za nasze grzechy.

Ostatecznie Chrystus zjednoczy dzieło Boga i odpowiedź człowieka. Ale do tego czasu musimy żyć jako słudzy Boga. Musimy być ulegli wobec władz rządzących i musimy czynić dobro, aby otrzymać od nich aprobatę. Następnie musimy być pokorni, kochać naszych wrogów i modlić się.

Nie chodzi o to, by uzyskać spokój czy jakieś duchowe doświadczenie

Praktykowanie Modlitwy Jezusowej jest skutecznym sposobem na wyciszenie umysłu i skupienie czasu na rzeczach, które mają największe znaczenie. Jest to dobry sposób na budowanie relacji z Bogiem, a nawet może pomóc w pokonaniu depresji.

Modlitwa Jezusowa jest praktykowana od czasów pustynnych wspólnot monastycznych w V wieku. Jest to prosta modlitwa według wzoru, która była chwalona jako jedna z najskuteczniejszych metod wyciszenia umysłu i zbliżenia się do Boga.

Najwcześniejsze odnotowane użycie tej modlitwy znajduje się w Discourse on Abba Philimon, napisanym w AD 600. Jest to najprostszy ze wszystkich rytuałów modlitewnych i z pewnością najbardziej skuteczny.

Udowodniono, że praktykowanie Modlitwy Jezusowej zmniejsza depresję i wrogość oraz poprawia jakość twojego życia modlitewnego. Praktyka ta pomaga również w pielęgnowaniu intymnej relacji z Bogiem i może sprawić, że będziesz lepiej zarządzał swoim czasem.

Najlepsze jest to, że ta prosta modlitwa może mieć niezwykle pozytywny wpływ na twoje życie. Wielu, którzy ją praktykują, zgłasza duchowe doświadczenia, które wykraczają poza działanie Ducha Świętego. Jest to szczególnie prawdziwe w kościołach prawosławnych i katolickich. W rzeczywistości, badanie przeprowadzone przez George’a Stavosa wykazało, że ludzie, którzy regularnie modlili się tą modlitwą, bardziej pozytywnie postrzegają swoją relację z Bogiem.

Jedną z najważniejszych rzeczy do zapamiętania jest to, że wszyscy ludzie nie są stworzeni równymi. Nie oznacza to, że wszyscy jesteśmy uprawnieni do tych samych rzeczy od Boga. Oznacza to również, że musimy odpowiednio reagować na nasze wewnętrzne zakłócenia. Jeśli doświadczasz trudności w tej dziedzinie, najlepiej poszukaj wskazówek u swojego doradcy duchowego.

To codzienna reguła

Posiadanie codziennej reguły modlitwy jest doskonałym sposobem na wyrobienie sobie regularnego nawyku. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że reguła ta jest spójna. Dodanie nowej modlitwy lub zmiana kolejności modlitw może sprawić, że reguła stanie się myląca.

Niektórzy ludzie preferują stały czas na modlitwę, np. rano lub po południu. Inni lubią kończyć dzień modlitwą. Możesz stworzyć regułę modlitewną, która nakreśla kolejność modlitw, które będziesz odmawiał w ciągu danego dnia.

Jeśli zaczynasz nową regułę modlitwy, możesz chcieć współpracować z przewodnikiem duchowym, który pomoże ci ją opracować. Przewodnikiem duchowym może być twój pastor, twój współmałżonek lub doświadczony duchowo mnich.

Przewodnik duchowy może pomóc ci opracować regułę modlitwy, której będziesz przestrzegać. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne opracowanie reguły, powinieneś najpierw ustalić czas na modlitwę. Możesz chcieć odmawiać modlitwy przed i po posiłkach. Pomocne jest również włączenie modlitwy, gdy jesteś zestresowany lub zły.

Oprócz odmawiania modlitw, powinieneś być wdzięczny Bogu za to, kim jest. Ważne jest również, aby praktykować pokorę i skruchę. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której jesteś nieposłuszny, szukaj miłosierdzia.

Jedną z najbardziej znanych wersji Modlitwy Jezusowej jest modlitwa o oddech. Kiedy bierzesz oddech, powiedz Pan Jezus Chrystus, a następnie wydech. Praktykę tę wypowiada wielu chrześcijan, ale stosują ją także mnisi.

Modlitwa oddechem to doskonały sposób na wyrobienie w sobie nawyku modlitwy. Uświadomisz sobie obecność Boga w swoim życiu i staniesz się bardziej radosny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *