Serce jest naszym ukrytym centrum

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, jeśli jesteś świadomy serca, będziesz w stanie znaleźć drogę do pokoju. Dzieje się tak, ponieważ serce jest naszym ukrytym centrum, a serce jest miejscem, w którym otrzymujemy miłość, pokój i mądrość. Jest to również miejsce, gdzie doświadczamy modlitwy.

Miłość trwa w sercu

Niezależnie od tego, czy wierzysz w Boga, Istotę Najwyższą lub Wszechobecnego Stwórcę, czy też nie, jasne jest, że miłość trwa w sercu. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jakich można się nauczyć na tym świecie. Prawdziwa miłość jest potężniejsza niż wszystkie bronie, jakie człowiek może wymyślić.

Trzeba też pamiętać, że serce nie jest podzielone na części. Jedno serce może nieść całą miłość, którą możesz mu dać. To może brzmieć jak oczywistość, ale jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrozumienia. Oznacza to również, że musisz medytować nad tym, aż stanie się to dla ciebie prawdziwe. Jest to jeden z najlepszych sposobów na znalezienie spokoju umysłu. Praktykowanie sztuki miłości może nie tylko przynieść ci spokój umysłu, ale także pomoże ci zapobiec wojnom, terroryzmowi i innym destrukcyjnym wydarzeniom w naszym świecie.

Miłość trwa w ciele

Podczas specjalnej sesji dla 19 konfirmantów jednym z czytań był fragment z Nowego Testamentu, który mówił o miłości. We fragmencie tym poznajemy sposób, w jaki miłość może wzmocnić nasze relacje, zmienić nasze życie i zmienić nasze ścieżki. Pomaga nam również zrozumieć charakter Boga. Mówi także o łasce i sensie życia. Ten fragment podkreśla centralny temat chrześcijańskiej doktryny.

Wyjaśnia również, jak kochać Boga i siebie nawzajem. W Starym Testamencie słowo oznaczające miłość to agapao, które oznacza prizer, miłośc, tęsknotę za czymś. Oznacza również życzyć komuś dobrze, troszczyć się i czerpać przyjemność. To świetny sposób, aby nauczyć się kochać naszego Boga i siebie nawzajem.

Miłość trwa w duszy

Niezależnie od tego, czy jesteś pastorem, rodzicem, czy tylko zwykłym obserwatorem otaczającego cię świata, faktem jest, że nie jesteś sam. Pomimo naszych różnic, wszyscy mamy wspólną potrzebę miłości. Miłość uczy nas, że nie jesteśmy sami i kwalifikuje nas do boskich osiągnięć. Nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach; Bóg rozumie i ma na sercu nasze najlepsze interesy. To dlatego posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu. Wykazał swoją miłość do nas, opuszczając błogość nieba i przychodząc na ziemię. To właśnie Jego śladami możemy podążać, aby uzyskać największą nagrodę.

Możemy również uczyć się z Jego przykładu, co to znaczy czynić dobro. Biblia mówi nam, że Bóg jest dobrym i świętym przewodnikiem do „świętych” lub „właściwych” działań. On wskaże nam drogę, a jeśli będziemy posłuszni, zostaniemy nagrodzeni bogatym i spełnionym życiem.

Modlitwa trwa w sercu

Ci, którzy trwają w Jezusie i Jego obecności, doświadczają spontanicznej modlitwy, która wypływa z ich duszy. Modlitwa jest opisana w Biblii jako wylewanie swojej duszy do Boga, wołanie do Niego, szukanie Jego łaski i wyrażanie Mu wdzięczności. Jeśli się modlisz, powinno to być zrobione w intymny sposób przed Ojcem. Biblia mówi nam, że grzech oddzielił nas od Boga, ale jeśli trwasz w Jezusie, On przyciągnie cię do siebie.

Charles Spurgeon powiedział, że modlitwa jest spontaniczna i pochodzi od tych, którzy trwają w Jezusie. Nazywa się ją również modlitwą serca i umysłu. Modlitwa serca to modlitwa irracjonalnych części twojej duszy. Modlitwa umysłu jest modlitwą racjonalnych, logicznych części twojej duszy.

W swojej modlitwie możesz modlić się o to, by Bóg przemówił do twojego serca i by Jego natchnione słowa wniknęły w twoje serce. Podczas modlitwy będziesz rozproszony przez życie i inne rzeczy, więc będziesz musiał ponownie skupić swoją uwagę i wyciszyć te rzeczy, które cię rozpraszają. Praktyka skupiania uwagi może być pomocna, podobnie jak używanie dziennika do śledzenia ruchów serca.

W swojej modlitwie możesz prosić Ojca o inspirację Jego słowami, by uformować cię na obraz Chrystusa. Modląc się, możesz również zastanawiać się nad poruszeniami swojego serca i zmianami, które widzisz. Jeśli modlisz się konsekwentnie, powinieneś znać bicie serca Ojca. Bóg zna swoje własne owce i usłyszy twoje modlitwy. Jeśli modlisz się w ciszy, doświadczysz rozproszenia i mrówczej pracy, ale jeśli utrzymasz skupienie na Ojcu, doświadczysz Bożego pokoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *